Med anledning av COVID-19

Hur mår du? Läser du det här hemifrån, precis som de flesta av oss på Tengbom?

Situationen som råder är skrämmande men har också satt fingret på något annat; vår vilja att hjälpa varandra. Som arkitekter resonerar vi mycket kring det här med fungerande samhällen – vårt behov av trygghet och gemenskap. I ett sånt här läge blir det extra tydligt hur viktigt det är för oss alla. 

Så. För att skapa så mycket trygghet som möjligt och för att ta hand om medarbetare, kunder och besökare på bästa sätt, försöker vi att jobba på (nästan) som vanligt och samtidigt noggrant följa myndigheternas rekommendationer.

På våra kontor

Här gör vi allt vi kan för att förhindra spridning av COVID19-viruset. Våra samarbeten fortsätter som vanligt men eftersom att vi uppmuntrar till arbete hemifrån är många möten digitala just nu. Vi vill inte riskera att utsätta våra medarbetare, besökare eller kunder för förhöjd smittorisk. Kanske ses vi på Skype? Teams? Välj du, vi är flexibla.

Vi är noga med att de som hänger på våra kontor:

Inte har besökt ett område/land som UD avråder resor till under de senaste 14 dagarna. Inte har några som helst symptom på förkylning, influensa eller annan virussjukdom. Inte tillhör en riskgrupp eller har anhöriga som tillhör en riskgrupp.

Var rädd om dig!

/Vi på Tengbom