Sue Clark är Nordens första LEED Fellow

Varje år utses ett tjugotal individer att ingå i LEED Fellows av Green Business Certification, Inc (GBCI). I år är Sue Clark, projektledare med inriktning mot hållbarhet, en av de få utvalda och den första i Norden.

LEED Fellows är en årlig utmärkelse som tilldelas ett fåtal personer som utmärkt sig professionellt inom LEED-arbete. Bakom utmärkelsen ligger en krävande process där minst tio års erfarenhet av miljörelaterat arbete på hög nivå eftersöks, samt bevis på att personen engagerat sig som volontär, kursledare, projektledare och utmärkt sig i teknisk utveckling såväl som i påverkansarbete.

Sue Clark

Sue Clark arbetar som hållbarhetsexpert och rådgivare på Tengbom med särskilt fokus på globala certifieringssystem som LEED och WELL. Hon var bland annat LEED-samordnare för Mästerhuset.

– Det är en stor ära att bli LEED Fellows. Den här gruppen består av globala LEED-experter som driver kontinuerlig förbättring av systemet över tid. Den svenska LEED-branschen är världsledande och för mig är den verkliga äran att samarbeta med Sveriges många LEED-sakkunniga och kunder, säger hon.