Brinner för stadsutveckling tack vare uppväxten i förorten

Sabina Johnsen är ny affärsområdeschef inom stadsutveckling på Tengbom i Göteborg. I det expansiva skede som Göteborg och kranskommunerna befinner sig i brinner hon för att skapa en inkluderande, trygg, och ekonomiskt hållbar stadsutveckling. – Min uppväxt i förorten har gett mig drivet att förändra staden, säger hon.

En stark röst
Sabina Johnsen är en orädd opinionsbildare. Hon vill att arkitekter ska vara tydligare i samhällsfrågor där de kan vara med och påverka, till exempel integration och social jämlikhet. Då andra skyller på politiker menar Sabina Johnsen att arkitekten har makt genom sin kunskap om hur staden kan utformas. Arkitekten är en kompetent rådgivare med lösningar på sociala problem.

Uppvuxen i miljonprogram
– Det ligger i min bakgrund och uppväxt. Den miljö jag växte upp i påverkade mig starkt att vilja driva såna här frågor, berättar Sabina Johnsen.
Hon växte upp i ett miljonprogram i Angered och såg tidigt hur miljön hade inverkan på människorna som bodde där.
– Husen hade bara en funktion, att bo i. Som barn var det enkelt att springa ut och träffa andra barn, men ju äldre man blev så fanns det inga naturliga platser för människor att mötas på. Nätverkandet blev jättesvårt att få till, säger hon. Det fanns ingen blandning av dag- och kvällsverksamheter och avstånden till stadens utbud var långa. Och den problematiken finns kvar. Hur vi planerar staden betyder allt, menar hon.

Hur ska staden utvecklas då?
Sabina Johnsen nästan fnyser åt de som propagerar för att endast ”vackra” hus bör byggas.
– Det är en väldigt märklig lösning, säger hon. Och den bottnar i okunskap om det vi byggde då. Miljonprogrammen var standardiserade och egentligen fantastiska för dåtiden, menar hon. Man kan tycka att sjösten är fult, men att riva och bygga nytt är inte lösningen.
Sabina Johnsen talar istället varmt om förtätning av staden och hur viktigt det är att få in fler funktioner i ett område. Arbete, boende, rekreation.
– Stenstaden gillas men det handlar inte om hus och vackra fasader. Det handlar om varierade funktioner, affärer, kontor, att det är lätt att hitta, lätt att röra sig. Bara att människor vill röra sig i ett område gör att vi får en tryggare plats, säger hon.

Vill påverka den privata marknaden
– Vi strävar väl alla mot samma mål egentligen. Vi vill ha en trygg, hållbar och levande stad och region, säger Sabina Johnsen.
Hon vill få den privata marknaden att förstå hur värdet i bostäder och områden höjs av blandade funktioner och hon tycker att många fortfarande sitter och diskuterar det som enligt Sabina Johnsen borde vara självklart.
– Om man till exempel har olika upplåtelseformer i ett kvarter har man som boende möjlighet att stanna kvar i sitt område, och då har man ett större intresse i att vara med och se till att allt fungerar bra där man bor. Det handlar om stabilitet och trygghet. Det är en bra affär.

Affären Stadsutveckling?
Sabina Johnsen talar lika lätt om pengar som om arkitektur och stadens utveckling.
– Jag har jobbat på bank, säger hon. Där är det relevant att förstå saker och tings värde. Som affärsområdeschef kan jag bidra med en förståelse för kundens affär, behov och målsättning och bygga relationer och förutsättningar för att kunderna ska få ut maximalt värde, säger hon med självklar ton.
– Vi arkitekter ska vara med i hela processen och ska prata pengar under hela arbetets gång. Men om vi endast får en specifik beställning av en produkt avskärmad från hela affären kan vi inte hjälpa till lika mycket, menar hon och avslutar där hon började: Vi ska vara strategiska rådgivare åt våra kunder, både vad gäller deras pengar och stadens mellanrum, platserna där människorna finns.