Smartaste huset i Västsverige

Stort grattis till vår samarbetspartner Akademiska Hus som fått priset Västsveriges Smartaste Fastighet för huset A Working Lab på Chalmers campus i Göteborg. Vi på Tengbom är stolta över att ha bidragit med vår kompetens inom hållbarhet, innovationer och arbetsmetoder i kreativa processer.

Atrium i A Working Lab

Motiveringen från prisutdelaren Fastighetsmässan lyder: ”Innovationsarenan och kontorshuset A Workin Lab i Göteborg bidrar till mindre energianvändning och lämnar ett lågt CO2 avtryck. En arena för innovation och samverkan, en stomme av trä, med flexibla kontor och aktivitetsytor, nytänkande och hållbara kunskapsmiljöer.”

Samverkan nyckeln till framgång

Jan Henningson, projektledare på Akademiska Hus, tog emot priset på Fastighetsmässan i Göteborg och delade ödmjukt med sig av äran.
– Att vi lyckats så bra handlar om att vi har haft en så bra samverkan med samarbetspartners, entreprenörer och konsulter, säger han.

A work in progress

Susanne Kovacs Österberg är Tengboms handläggande arkitekt i projektet, och hon lyser när hon pratar om A Working Lab.
–  Att ha fått vara delaktig ända från programhandlingen genom hela projekteringsfasen och slutligen ute på bygget och träffa hantverkana har varit fantastiskt roligt och givande, berättar hon. En jätteviktig parameter har varit att inkludera kunden i den kreativa processen, att lyssna av och att kunna jobba efter nya förutsättningar.
Hon menar samtidigt att processen har varit utmanande eftersom projektet har legat i olika faser parallellt.
– Det har ställt höga krav på oss som konsulter. Vi har fått anpassa oss till nya beslut och vågat omvärdera många gånger, det har krävs stort tålamod och prestigelöshet.

Ett nydanande samarbete tycker Susanne Kovacs Österberg, handläggande arkitekt på Tengbom, och Jan Henningsson, projektledare Akademiska Hus

Multidisciplinär framgång

– Jag känner stor delaktighet i utmärkelsen, säger Kerstin Sandholt, Uppdragsansvarig på Tengbom. Vi är många kompetenser förutom arkitekter och ingenjörer som varit involverade i projektet, ljusdesign, storkök och restaurang, inredning, konceptutveckling, tillgänglighetssakkunnig och fuktsakkunnig. Så vi har verkligen jobbat multidisciplinärt. Jag är jättestolt att Tengbom varit delaktiga i att förverkliga Västsveriges smartaste fastighet!

+46 31 708 38 70