Tillgänglighet i fokus när Liseberg bygger vattenpark och upplevelsehotell

Inför Göteborgs 400-årsjubileum projekteras det nu för högtryck inför byggandet av en vattenpark och ett tematiserat upplevelsehotell söder om den befintliga nöjesparken Liseberg. Visionen om tillgänglighet har varit högt prioriterat från dag ett i projektet som går under namnet Lisebergs Jubileumsprojekt.

Foto: Liseberg

Med Tengboms uppdrag som tillgänglighetssakkunniga siktar Liseberg högt för att öppna upp vattenlek, boende och underhållning för alla. Uppgiften är att, vid sidan av att bevaka tillgänglighetsfrågorna utifrån lagstiftningen, agera rådgivande, strategisk partner och bollplank för att anpassa de nya anläggningarna för olika målgrupper med funktionsvariationer.

Jenny Askåsen och Lovisa Uvdal.

Lovisa Uvdal och Jenny Askåsen är båda certifierade inom tillgänglighet och två av Tengboms sakkunniga som arbetar i projektet. Lovisa har stenkoll på Lisebergs regelverk och granskning och Jenny fokuserar på besökargrupperna och deras upplevelse.

– Det är en stor fördel att vara två sakkunniga i ett projekt, där vi kan ta ansvar för olika perspektiv och samtidigt ha någon att bolla med, säger Lovisa.

Uppfyllda krav och hög gestaltning på samma gång
Vattenparken med pooler, rutschkanor och lekplatser ska rymma hela 2600 besökare samtidigt, och hotellet beräknas ha en totalyta på 30 000 kvadratmeter med bland annat hotellrum, restaurang, bistro och eventanläggning. Tengboms sakkunniga vet vad regelverken kräver, samtidigt är de måna om att knyta an till tillgänglighetsplanen utan att tumma på varken gestaltning eller besökarupplevelse.

– Det ligger en stor utmaning i att väva ihop funktionsvariationer med t.ex. åkattraktioner som alla är unika och där säkerhet är a och o. Då behöver man lyfta blicken och titta på hur brukargruppernas förutsättningar påverkas i miljön, säger Jenny.

Nyckeln är att få med tillgänglighetsaspekter som en naturlig del av konceptet och helheten. Genom att vara rådgivande i projektets alla skeden kan vi belysa nya förutsättningar och krav – ett strategiskt verktyg att omsätta direkt i ritande planer.

Liseberg
En känsla för hur vattenparken kan se ut. Bild: Liseberg

Storytelling som designmetodik
Med siktet inställt på den gemensamma målbilden har Tengbom handlett Liseberg och Wingårdhs som ansvariga arkitekter kring en designmetodik med fokus på slutbrukarens upplevelse av olika gestaltningsidéer.

– Utifrån min dubbla kompetens som arbetsterapeut och arkitekt med specialistkompetens kunde vi beskriva en dag i vattenparken utifrån tre olika besökarprofilers förutsättningar gällande t.ex. ålder, kön, funktionsförmåga och umgänge, säger Jenny.

Med lagstiftningen och Lisebergs tillgänglighetsvision i ryggen är Tengboms vision att med hjälp av storytelling-metoden utöka tillgänglighetskraven för hela Jubileumsprojektet.

Liseberg
Stämningsbild av det blivande äventyrshotellet. Bild: Liseberg
Vill du veta mer om hur Tengbom jobbar med tillgänglighet?
+46 31 708 38 72