Tengbom vinnare på Citadellskajen

Vi kan glatt meddela att Tengbom står som vinnare för bostadsutvecklingsprojektet kallat L’Huître på Citadellskajen i Malmö. Förslaget är den sista pusselbiten som fulländar kajstråket och uppfyller kundens vision om en unik byggnad med exklusiv design på bästa läge.

L’Huître, ostron på franska, anspelar på byggnadens lätthet i förhållande till omkringliggande bebyggelse. Bild:Tengbom
I konkurrens med totalt fyra inbjudna arkitektkontor har en jury bestående av representanter från Cormac Förvaltning, som utlyst tävlingen, och Malmö Stad enhälligt valt ut Tengboms tävlingsförslag.
– Byggnadens unika gestaltning förstärker platsen vid en av Malmös bästa kajlägen. Vi är glada att juryn prioriterade en byggnad som sticker ut och som andas lätthet i förhållande till omkringliggande bebyggelse, säger Sara Hedberg Ek, ansvarig arkitekt.
Interiör vy. Bild: Tengbom
Det vinnande förslaget, L’Huître (ostron på franska) blir ett modernt boende för den medvetna människan som vill leva urbant med närhet till stadspuls och kultur såväl som hav och natur. Den arkitektoniska gestaltningen är baserad på böljande former i kombination med ett strikt grid av mastlika pelare. Byggnaden i sig är den metaforiska pärlan i ostronet, omgiven av mer tung och robust arkitektur som de intilliggande kvarteren utgör.
Flygbild över kvarteret Löjan, vy mot sydost. Bild: Tengbom
L’Huître består av olika former av bostadsrätter, allt ifrån kajhus i två plan till mer traditionella lägenheter såväl som stora exklusiva takvåningar. Samtliga får utblickar i flera väderstreck och stora terrasser. Lokaler och service i markplan bidrar till ett rikt stadsliv längs kajerna.
– Tengboms förslag kommer bli en riktig pärla och ett fantastiskt tillskott av uttrycksfull arkitektur i staden. Vi ser fram emot det kommande samarbetet, säger Magnus Schönhult, på Cormac Förvaltning.