Docklands får Karlstads kommuns arkitekturpris

För andra året i rad tilldelas Löfberg fastigheter och Tengbom Karlstads kommuns arkitekturpris. Denna gång för Bryggudden etapp sex, närmare bestämt brf Docklands. Inspirationen kommer bland annat från Londons hamnmiljöer.

Docklands gavelställda byggnader ligger längs Brygguddens östra kajstråk.

Medialt kallas Bryggudden för Tengbomland, inte konstigt kanske, med tanke på omfattningen av bostadsprojektet. Sedan start 2010 har Tengbom varit involverade i utvecklingen av sju etapper, varav sex är färdigställda och den sista under uppförande. Projekten omfattar både hyresrätter och bostadsrätter, alla med vattennära läge längs kajpromenaden. Nu får bostäderna för andra året i rad Karlstads kommuns arkitekturpris 2018. Arkitekt Rémi Mazzenga kommenterar:

– Priset är en fantastisk bekräftelse på att vi skapat något som bidrar både till staden och dess invånare. Jag tänker alltid långsiktigt, det vore synd att lägga så mycket energi på någonting om man inte tog hänsyn till att det ska vara bestående.

Utöver de klassiska 50-talsbyggnaderna på andra sidan pråmkanalen har även Londons hamnmiljöer tjänat som inspiration till Docklands. Byggnadernas detaljrika fasader är utformade med olika typer av tegel och murningstekniker. Kombinationen med mycket glas, svarta fönster- och ståldetaljer bidrar till denna industriella känsla.

Stadsbyggnadsnämndens utlåtande löd:
”De två bostadshusen som delar en upphöjd innergård har med hjälp av olika tegelsorter, murningstekniker och omsorgsfulla färg- och materialmöten åstadkommit ett gott föredöme för Karlstads bebyggelsekultur med estetiskt och materialmässigt hög nivå.”

De två tegelhusen utgör den sjätte etappen i Bryggudden.

Docklands
När: 2016-2018
BTA: 6700 kvm
Plats: Bryggudden, Karlstad
Uppdragsgivare: Löfberg fastigheter
Byggaktör: Constro i väst AB
Team: Anki Haasma, Rémi Mazzenga, Therése Boström
Samarbete: Prepart AB 

Säg hej, grattis eller ställ en fråga till Anki!
+46 54 400 50 68