Nya Nationalmuseum är Kasper Salin-nominerat

Nationalmuseum är ett av fyra projekt nominerade till årets Kasper Salin-pris. I grunden ett bevarandeprojekt där resultatet blivit ett modernt, tillgängligt och samtida museum för folket.

Tillsammans med Wingårdhs arkitekter har Erik Wikerstål renoverat, transformerat samt byggt om- och till Nationalmuseum på Blasieholmen i Stockholm. Genom välavvägda tillägg och ingrepp har man öppnat upp museet och återskapat kontakten med staden och livet utanför väggarna.

Den södra ljusgården med nytt hisstorn, det mest framträdande tillägget.

Ett utdrag ur juryns motivering lyder: ”… De fint avvägda tilläggen anpassar sig till det historiska, samtidigt som de ges en nutida gestaltning. Omsorg om detaljer, materialval och ett hantverksmässigt genomförande gör att de väl skriver in sig i det äldre husets kontext. Sinnrika lösningar – konstruktiva, tekniska och akustiska – ger både funktion och dekorativ kvalitet till byggnaden som helhet.” 

Erik Wikerstål.

”Byggnaden i sig har blivit det största och viktigaste konstverket”, sa Erik Wikerstål vid invigningen av museet i november 2018.

Vill du veta mer om projektet? Hör av dig till Maria.
+46 42 19 48 53