Mikael Hassel och Johan Henrikson tävlar om Plan- och Sienapriset

Nyligen släpptes nomineringarna till några av branschens mest prestigefyllda arkitekturpriser. Till vår stora glädje är två numera Tengbomare bland de nominerade till Sienapriset och Planpriset.

Bevarar och förstärker

Hälleskogsbrännan i Västmanland är ett av fyra projekt nominerade till Sienapriset.

Hälleskogsbrännan visar upp effekterna av skogsbränderna i Västmanland 2014. Foto: Jason Strong

Handläggande arkitekt Mikael Hassel berättar:

Mikael Hassels projekt Hälleskogsbrännan är nominerat till Sienapriset.

– Projektet startade som en liten tanke när jag och min hund vandrade i det eldhärjade landskapet efter den stora branden i Västmanland 2014. Att kunna tillgängliggöra och lyfta fram denna unika plats blev startskottet för mitt exjobb. Det ledde fram till vinst i en tävling som genomfördes via min tidigare arbetsplats pS Arkitektur. Ingreppen ämnar samspela med den unika naturen och syftar till att lyfta platsens kvalitéer utan att konkurrera om uppmärksamheten utan snarare förstärka upplevelsen genom arkitekturen. Att få genomföra ett projekt som ligger mig så nära, tätt inpå examen, har varit en stor upplevelse och inneburit mycket lärande och många insikter.

Utdrag ur juryns motivering: ”… Arkitekturen har på ett medvetet sätt använts för att förstärka katastroflandskapets dramatik. (…) Platsen manar till eftertanke om vad vårt beteende leder till. Det är både hoppfullt och olycksbådande.”

Sociala förtecken

Planprogram för Selma Lagerlöfs torg och Litteraturgatan i Göteborg är nominerat till Planpriset.

Selma Lagerlöfs torg i Göteborg.  Illustration: Stadsbyggnadskontoret i Göteborg

Medverkade arkitekt Johan Henrikson berättar:

Johan Henrikson medverkade i planen för Selma Lagerlöfs torg och Litteraturgatan, nominerat till Planpriset.

– Detta program jobbade jag med under min tid på Stadsbyggnadskontoret tillsammans med Lena Jacobsson. Ett omfattande program med cirka 2000 nya lägenheter och var för sin tid ett ganska nydanande projekt. Detta hände under ”bilbrändernas tid” i Backa och det blev ett mycket ambitiöst projekt med stora sociala förtecken. Vi jobbade nära lokala aktörer och involverade invånare med omfattande dialogarbete, allt från skolprojekt till pensionärsgrupper. Arbetssättet har nog sedan fått stå modell för andra utvecklingsprojekt i liknande stadsdelar.

Utdrag ur juryns motivering: Medborgardialog, kompletterande bebyggelse samt upprustade parker och torg har vänt en socialt negativ utveckling i miljonprogramsområdet Backa i nordvästra Göteborg. (…) Att öppna en lokal mötesplats för dialog har spelat en central roll för att förankra de omfattande förändringarna.”