Tillgänglighet på tre sätt

2015 inkluderades gruppen funktionshandikappade i diskrimineringslagstiftningen. Sedan dess har bygglagarna stärkts, men branschen fortsätter alltjämt ofta att bygga som vanligt. En dyr fälla, menar två av Tengboms sakkunniga inom tillgänglighet Lovisa Uvdal och Jenny Askåsen.

I branschen omtalas tillgänglighet ofta som hämmande för kreativiteten och den arkitektoniska gestaltningen. Men det är fel, menar Lovisa Uvdal och Jenny Askåsen, sakkunniga inom tillgänglighet på Tengbom.

– Om man jobbar med tillgänglighet på rätt sätt är det faktiskt tvärtom – det lyfter helhetskvaliteten av ett projekt och gör arkitekturen bättre! menar Jenny.

Just nu ligger tre spännande projekt på skrivborden där Jenny och Lovisa är med från start och agerar rådgivare hela vägen. Just det är nyckeln till framgång, menar de:

– När vi blir inkopplade i tidigt programskede har vi möjlighet att vara med och rådge alla inblandade parter från början. På det sättet slipper man sena (och ofta dåliga) anpassningar. Bäst resultat får man när hela teamet har fått insyn och kunskap om regelverken, säger Lovisa.

Lisebergs Jubileumsprojekt

Liseberg ska bli än mer tillgängligt.

Inför Göteborgs 400-årsjubileum och Lisebergs 100-årsjubileum finns det planer för en vattenpark och ett upplevelsehotell med stark tematisering söder om den befintliga nöjesparken. Arkitekt för hotellet med 450 familjerum är Wingårdhs och Tengbom har uppdraget som tillgänglighetssakkunniga. Projektet befinner sig i systemskede och uppgiften är, vid sidan av att bevaka tillgänglighetsfrågorna utifrån lagstiftningen, även att agera rådgivande och vara bollplank.

– Vi önskar lägga som ett raster över hela anläggningen så att innehållet kan anpassas för olika målgrupper med funktionsvariationer, säger Jenny.

Att tillgängliggöra Kungsbacka kommun

Kungsbacka kommun fokuserar på tillgänglighet.

Under ett till två års tid kommer Tengboms sakkunniga tillgänglighetsexperter inventera en stor del av Kungsbackas gator, torg och parker med målet att skapa mer inkluderande stadsmiljöer. Arbetet kommer att resultera i en åtgärdsplan med prioriterade aktiviteter samt en digital karta med relevant tillgänglighetsinformation på kommunens hemsida.

– Kommunen har en tydlig vision och vi är jätteglada att få vara med och förverkliga den, säger Lovisa.

Granskningsuppdrag för nya sjukvårdsbyggnader

Under en femårsperiod arbetar Tengboms tillgänglighetsexperter med ett större granskningsuppdrag gällande en ny byggnad och en tillbyggnad på Östra sjukhuset i Göteborg. Totalt handlar det om 16 000 kvadratmeter. Granskningen sker under hela projektets gång, från bygglov och tekniskt samråd till produktion och slutbesiktning. Arkitekt är Tyréns.

– Här jobbar vi utifrån ett utökat regelverk och har löpande dialog med kunden och arkitekterna under hela processen, ett drömupplägg, säger Jenny.