Landskapsarkitektur som främjar friluftsliv

Det har snart gått tre år sedan friluftscentret Kotten invigdes i Fontins naturreservat. Ett uppskattat utflyktsmål där naturen och det anlagda landskapet strålar ikapp med träpaviljongen.

Naturen var det främsta ledordet Tengboms landskapsarkitekter jobbade med för att integrera Kotten i det befintliga landskapet. Genom försiktig exploatering kunde små gläntor bevaras, gläntor som idag leder besökaren på naturstigar fram till friluftscentret.

Kotten lockar de flesta ut i skogen, oavsett årstid och väder.

Landskapet kring Kotten är anlagt för att främja intresset för att vistas och motionera i naturen. Det är ett populärt utflyktsmål – för skolklasser såväl som för barnvagnspromenerande föräldrar och naturälskande äldre.

Genom varsam exploatering kunde det naturliga landskapet bevaras kring byggnaden.

Störst fokus ligger på utegymmet och äventyrsleken, båda uppbyggda med träutrustning. För den som tränar eller leker ska känslan vara så naturlig som möjligt.

Befintlig vegetation vid lekplatsen kompletterades med nya träd för att skapa olika rum och varierande lekfulla miljöer. Vid utegymmet har några nya lövträd kommit till. Både gymmet och lekplatsen har barkunderlag, medan gångar och stigar har en markbeläggning av stenmjöl.

Underlag av bark och redskap i trä förstärker naturupplevelsen.

Kottens placering invid den lilla sjön Svarte mosse bidrar till en stark naturupplevelse. Här projekterade Tengbom även bryggor och trädäck för bad, paddling, skridskoåkning med mer.

Kotten ligger i Fontins naturreservat i Kungälvs kommun.