Bygglov för nytt bostadshus på Brogatan i Karlstad

Idag går förslaget för ett nytt bostadshus på Brogatan i Karlstad ut på förfrågan. Tengbom har skissat på bostäder för en yngre målgrupp med stor variation i lägenheterna.

Visionen är ett bostadshus med urban karaktär där en yngre målgrupp ska trivas och hitta hem genom stor flexibilitet i utbudet av lägenheter. Tengbom har jobbat med öppen planlösning med stora sociala ytor och balkonger med kvällsljus. Huset erbjuder kompakta tvåor, treor och ettor såväl som studentlägenheter och uppförs av KBAB.

Materialval

Materialen är valda med tanke på såväl minimalt underhåll och god hållbarhet samtidigt som vi vill tillföra något helt nytt till omgivningarna. Fasaden är klädd med en fibercementskiva, egentligen en takskiva, som är korrugerad. Denna skapar liv i fasaden, något som kan påminna om skuggverkan av trä.

Fasad mot Brogatan.

1 Tak av bandfalsad plåt
2 Fibercementskiva, korrugerad
3 Fibercementskiva, slät
4 Fönster i en varm ockragul kulör
5 Sockel av betong

 

 

 

För att knyta ihop den nya bebyggelsen närmast brofästet med den i övrigt lägre bebyggelsen har kvarteret utformats med ett brant lutande tak vars nock strävar upp mot grannfastighetens annars ganska dominerande gavel. Det branta taket skapar även utrymme för att inrymma vindslägenheter med ett fantastiskt västerläge.

Nyfiken på mer? Hör av dig till Anki i Karlstad.
+46 54 400 50 68