Tengbom vinner anbud om ny servicebyggnad i Lund

Tengbom har vunnit ett prestigefullt anbud och kommer under hösten 2018 påbörja uppdraget att gestalta och projektera den nya servicebyggnaden på sjukhusområdet i Lund. Beställare är Region Skåne.

Tilltänkt placering av den nya servicebyggnaden på Lunds sjukhusområde. Illustration: Tengbom

Den nya servicebyggnaden kommer att få en central funktion i driften av Lunds sjukhusområde, NSL (Nya Sjukhusområdet i Lund). För att sjukhusområdet ska kunna försörjas och drivas effektivt och säkert krävs en samlad servicefunktion. En viktig del av uppdraget innefattar en plan för att förskjuta trafik mot områdets periferi. Detta för att skapa en bättre miljö för gångtrafikanter och cyklister.

Det är ett uppdrag av hög logistisk och teknisk komplexitet. Den nya byggnaden på minst 12 000 kvadratmeter kommer att innehålla bland annat godsmottagning, logistikcenter med lager och omlastning/rangering, tvätt- och avfallshantering, omklädningsrum, personalmatsal, administrationslokaler, driftcentral, allmän teknik till byggnaden samt lokaler för tekniskt arbete.

Region Skånes mål för projektet är att genom gemensamma lokaler öka produktiviteten, tillgängligheten och kvalitéten på tjänsterna. Målen är även att öka patientsäkerheten, förbättra arbetsmiljön och minska miljöpåverkan.

Tengbom fick högst poäng i anbudsbedömningen tack vare väl genomförda referensuppdrag med liknande komplexitet samt uppvisande av efterfrågad kompetens för uppdraget. Tengbom har goda relationer med Region Skåne, inte minst tack vare ett väl utvecklat samarbete i det pågående uppdraget om den nya Servicebyggnaden på sjukhusområdet i Malmö, NSM (Nya Sjukhusområdet Malmö).

Skribent för detta inlägg var Josefin.
+46 40 641 31 18