Tengbom får Karlstad kommuns arkitekturpris

Karlstad kommuns årliga arkitekturpris gick i år till  Löfberg fastigheter för flerbostadshuset Kanalstranden i Inre hamn, ritat av Tengbom.

Foto: Felix Gerlach

Priset som delas ut av stadsbyggnadskontoret uppmärksammar ny god arkitektur genom att hylla en väl utförd om-, till- eller nybyggnad. Kanalstranden ligger i kvarteret Bryggudden, som Tengbom arbetat med i sju etapper sedan 2011, varav fyra är färdigställda.

Motiveringen från stadsbyggnadskontoret lyder:
Med omsorgsfulla materialval, bearbetade detaljlösningar och ett eget modernt uttryck fortsätter Tyggårdsviken att utvecklas som en medvetet utformad utbyggnad av centrala Karlstad med god gestaltad livsmiljö i fokus.

Ansvarig arkitekt, Anki Haasma, uttalar sig i NWT:
– Vi hade med tänket från 50-talshusen på Strandvägen mitt emot plus en hamnkaraktär i uttrycket. Vi har jobbat med tegel i olika kulörer och stor detaljrikedom och omsorg, säger hon.