Himlarand ett steg närmare verklighet

2017-12-12

Den 1 december meddelade Helsingborgs stad och Backahill att två av de ursprungliga tre förslag som tävlade om utvecklingen av Gröningen går vidare. Tengboms Himlarand är ett av dem. 

 

Visualisering: WAX

74 yttringar har kommit in från allmänheten där många sett kvaliteter i framförallt två av förslagen. Dessa kontor, Tengbom och Lundgaard Tranberg får nu parallellt vidareutveckla idéerna.

Läs mer i stadens utlåtande här.