Stallet på Säby gård är Årets byggnad och utmärkt varsam renovering

Miljö- och bygglovsnämnden har tilldelat renoveringen av stallet på Säby gård Byggnadsmärket – priset för Årets byggnad i Järfälla kommun. Tengboms varsamma renovering hyllas av stadsarkitekten.

Säby gård
Foto: Sten Jansin

Den 18 december får Lisa Sundström, Byggnadsantikvarie och Certifierad sakkunnig kontrollant av kulturvärden på Tengbom, och tillika ansvarig antikvarie tillsammans med Karin Pettersson på projektledningsavdelningen, ta emot Byggnadsmärket för arbetet med stallet på Säby gård. Folkets röst var tydlig och gav stallet en klar första placering med nära hälften av rösterna, något som även förvaltningen höll med om.

Motiveringen från Stadsarkitekt Anders Berg lyder:
Renoveringen av stallet vid Säby gård är ett utmärkt exempel på en varsam renovering. Nya material och ny teknik samspelar med de ursprungliga arkitektoniska kvaliteterna och skapar en sammanhållen helhet.
Den omfattande renoveringen redovisar dessutom en väl balanserad avvägning mellan byggnadens kulturhistoriska värden och dagens användning. Vår tids krav på ett modernt och funktionellt stall för alla Järfällabor har tillgodosetts på ett föredömligt vis.
Ombyggnaden har genom, volymhantering, materialval och val av olika kulörer, tagit stor hänsyn till stallets ursprungliga relation till gårdens övriga byggnader och till det omgivande landskapet.”

Läs mer om Tengboms jobb med Säby gård här, eller inslaget i Mitt i.