Wikerstål + Tengbom = Sant

Med stor entusiasm välkomnar vi Wikerstål Arkitekter till Tengbom. Något som började som ett spontant möte i den lokala matbutiken i Viken slutade med att Erik Wikerstål säljer sitt namnkunniga företag till Tengbom. Ett perfect match.

Vi välkomnar Erik Wikerstål

När Erik sprang på Lina Salomonsson, numera medarbetare på Tengbom i Helsingborg, började samtalen om möjliga samarbeten. Resten är historia, som det populärt brukar heta. Både Tengbom och Erik kände att företagen hörde ihop och delade en passion för att bevara såväl som att utveckla kulturbyggnader.

– Få svenska kvarvarande kontor har lagt en så gedigen grund för svensk arkitektur som Tengbom. Jag känner mig stolt och mycket motiverad till att vara med och bidra till både restaureringen och utvecklingen av denna skatt och mer därtill, säger Erik Wikerstål.

Wikerstål Arkitekter består idag av åtta personer inklusive Erik. Ett ord han tar med sig är ”transformation”.

– En byggnad måste utvecklas för att leva och vara bevaringsvärd. Jag ser det som att transformera byggnader och åter göra dem relevanta för en samtida kontext, säger han.

Med Erik vid rodret kommer praktiken sättas i nytt ljus och förädla Tengboms erbjudande.

– Wikerstål Arkitekter har gjort sig ett namn genom att applicera strikt modern arkitektur på den äldre. Det är ett attraktivt förhållningssätt och blir ett fint tillägg, såväl som en bra utveckling för Tengbom inom området för restaurering, säger Johanna Frelin, vd på Tengbom.