Tillfälliga Saluhallens förlängda liv

Ja, i alla fall om vi får drömma och spekulera. Ett ungdomshus i Skärholmen, ett kulturcentrum i Rissne, eller varför inte ett kallbadhus vid Skanstull? I en workshop har våra medarbetare tagit fram tre visionära förslag på hur Tillfälliga Saluhallen skulle kunna återanvändas och få nya framtida funktioner.

Många undrar vad som kommer att hända med trästrukturen på Östermalmstorg när den uttjänat sitt syfte som temporär handelsplats. För att kittla fantasin har vi placerat ovan nämnda hus på tre platser i Stockholm – där var och en svarar mot en aktuell samhällsutmaning och stärker staden ur ett socialt hållbarhetsperspektiv. Men, i realiteten hade de förstås kunnat stå var som helst i världen.

– Med detta vill vi diskutera nya funktioner som bidrar till att utveckla våra stadsrum. Tillfällig och återbrukbar arkitektur gör det möjligt att prototypa fram nya lösningar; att testa sig fram till hur vi bäst exempelvis tillgängliggör stadsrum, överbryggar socioekonomiska diken eller jobbar med jämställdhet, säger Mark Humphreys, ansvarig arkitekt och kontorschef på Tengbom.

Ungdomshus

Ett ungdomshus med fokus på fysisk aktivitet placerat i närheten av Skärholmens köpcentrum kan bli ett alternativt uppehälle för utvecklande aktiviteter som dans, klättring och skate. Huset kan bli en öppen och välkomnande samlingsplats som har potential att läka hål i stadsplanen där ungdomar, och specifikt tjejer, hamnat i skymundan.

Ungdomshus i Skärholmen. Illustration: Tengbom

Kulturcentrum

Ett kulturcentrum placerat mellan Rissne och Ursvik, med aktiviteter för alla åldrar, kan ha en samlande effekt och på sikt överbrygga det socioekonomiska dike som uppstått mellan stadsdelarna. Med allt från scenkonst och utställningar till medborgardialog på programmet kan centret bli en naturlig mötesplats för boende såväl som ett utflyktsmål för besökare.

Kulturcentrum i Rissne. Illustration: Tengbom

Kallbadhus

Ett kallbadhus med bastu och uppvärmd pool, i direkt samklang med havet, gynnar både kropp och själ. Placerat mittemot badkvarteret Eriksdal kan ett kallbadhus knyta ihop Skanstull med Gullmarsplan och tillgängliggöra stadsrummet för människan, snarare än biltrafiken. Visionen förlänger inte bara badsäsongen utan också kopplingen stad – vatten.

Kallbadhus i Skanstull. Illustration: Tengbom
Har du också idéer? Hör av dig till Mark.
+46 8 412 53 43