This is ArchTech & Future

Archtech & Future, vår virtuella studio och innovationshub, består av en grupp handplockade specialister som var och en bidrar med sin unika kompetens och sina infallsvinklar. Tekniken står i centrum, men är inte viktigast. I grunden går allt ut på att skapa arkitektur som är hållbar, human och framtidssäkrad.

ArchTech & Future
Jakob Lilliemarck, Soon Hammarström, Joakim Grönlund och Andreas Kull

Hallå där Soon Hammarström, Jakob Lilliemarck, Andreas Kull och Joakim Grönlund från ArchTech & Future!

Vilka är ni i teamet?

– Vi är en ganska blandad grupp människor från olika bakgrunder, som exempelvis arkitektur, medieteknik, spel, illustration och datorgrafik, design samt affärsutveckling. Det som knyter oss samman är vårt intresse för, och kunskap om, de digitala möjligheterna och viljan att använda tekniken för att bygga ett långsiktigt hållbart och innovativt, inkluderande samhälle.

Vad vill ni?

– Vi vill använda nya tankar, ny teknik och metodik till att skapa möjligheter för arkitekterna att bygga en bättre värld – i dag, i morgon och om 100 år. Vi vill ge dem större gestaltningsmässig frihet, ge beställaren en ökad trygghet och brukaren en bättre upplevelse. Det kan bland annat ske genom analys och optimering, digital fabrikation och visualisering.

Hur hjälper ni världen?

– Vi hjälper världen genom ett upplyst och proaktivt perspektiv. Tack vare vår kompetens och ny teknik vet vi i dag, genom analyser och simuleringar, mer om konsekvenserna av beslut tidigare i processen. Vi arbetar med ljussimuleringar, materialoptimeringar och BIM. Med hjälp av visuell kommunikation, i form av bilder och virtuella miljöer, kan vi berätta om komplicerade processer på ett överskådligt sätt, vilket minimerar risker och ger ökad flexibilitet i gestaltningsprocesser.

Vad gör ni?

– Vi verkar dels på bred front för att ingjuta en hög digital nivå i hela företaget. Men vi spjutspetssatsar också där vi prototypar och experimenterar oss fram till helt nya lösningar. Vi verkar bland annat inom AR/VR för gestaltningsstöd och visualisering, BIM, digital fabrikation, avancerad modellering, analys och optimeringar. Men viktigast för oss är inte tekniken, utan vad vi tillsammans kan göra med den.