Tengbom vidare i tävling om Rissne centrum

2017-07-03

Tengbom och Ikano Bostad lägger förslag om hur Rissne centrum kan bli tryggare, trevligare och mer välfungerande.  

En levande Rissne är vår vision.

Tengbom har tillsammans med Ikano Bostad arbetat fram ett förslag till utveckling av Rissne centrum i enlighet med en av kommunen utlyst tävling. Förslaget, tillsammans med två andra, har nu gått vidare i processen. Önskemålen från Sundbybergs stad har varit att skapa en tydligare stadskänsla i området och genom arkitekturen bidra till ökad trygghet och tillgänglighet.

Bakgrunden är att det trettio år gamla centrumet nu ska säljas, vilket vi på Tengbom ser som en bra möjlighet att lyfta områdets planering, arkitektur och standard. Rissne kommer i framtiden att bli en knutpunkt i och med att den nya tvärbanestationen byggs, och det är viktigt med ett centrum med en välplanerad och överskådlig kvarterskänsla, där det finns både bostäder, lokaler och kontor.

– Vi har fokuserat på att skapa en genomgripande helhetsförändring i områdets kärna. Vi behåller och utvecklar de delar som fungerar bra och ersätter de som fungerar sämre. Det grundläggande i vårt förslag är att vi gör centrumet lättare att orientera sig i, knyter ihop de olika delarna och underlättar för boende, besökare och affärsidkare, säger ansvariga arkitekten Lisa Westin.

Kommunen förväntas fatta beslut under hösten.