Arkitektur för den komplexa samtiden

2017-05-11

Våra jobb blir allt mer komplicerade och varierande, och kontorsbyggnaderna måste naturligtvis spegla det för att erbjuda funktionella och kreativa arbetsplatser. Skanska och Tengbom samarbetar i nya Solna United.

Nya sätt att jobba kräver nya typer av kontor. Tidig skiss för hur mötesrummen på Solna Uniteds tak skulle kunna se ut.

Staden ska erbjuda mångfald, det är de flesta överens om. Många olika typer av byggnader och funktioner är nödvändiga för att göra den öppen, inkluderande och levande. Kontor har en viktig plats att fylla i den ekvationen. Men hur ritar man kontorshus som både fungerar som funktionella och professionella arbetsplatser och ger mervärde till staden och dess innevånare? Det är en fråga både vi på Tengbom och vår samarbetspartner Skanska tar på allvar.

– Vi måste skapa en miljö där människor vill vara. Tekniken har gjort att vi har blivit mycket friare på senare år. Vi glömmer bort hur snabbt det har gått men vi har ju inte alltid haft mejlen i telefonen eller en bärbar dator, konstaterar arkitekten Fredrik Eng.

– Det har blivit en skillnad i hur man ser på var jobb sker, och en större förståelse för att arbetet vi gör blir mer och mer komplext och då måste arkitekturen spegla det, fortsätter han.

Flexibilitet är a och o

Allt fler arbetsuppgifter bygger i allt större utsträckning på samarbete och kompetensutveckling. Människor jobbar mindre ensamma och mer i dynamiska grupper. Det betyder att arkitekturen måste stötta det och erbjuda ytor där folk kan träffas, utbyta idéer och arbeta tillsammans. Solna United, som vi ritar tillsammans med Skanska, i expansiva området runt Mall of Scandinavia och Friends Arena är ett tydligt exempel på ett kontorshus som ritats utifrån den här typen av insikter.

– Vår ambition är att skapa ett så flexibelt hus som möjligt. Det ska vara välkomnande och inspirerande. Vår strategi är att fastigheten ska fungera som en iPhone för våra kunder, något som möjliggör deras verksamhet, något de använder varje dag och som de kan fylla med innehåll, säger Fredrik Lantz på Skanska.

– Skanska arbetar med Tengbom för att vi ställer höga krav. Vi känner igen oss i er kompetens, historik och era anor. Vår förhoppning är de båda företagen kan trigga varandra ytterligare, skapa synergieffekter och ge våra kunder ett tydligt mervärde.

I ständig dialog

Vad behöver kunderna nu? Och vad kommer de att behöva i framtiden? De är två huvudfrågor för både Skanska och oss på Tengbom. Kontor handlar inte bara om produktion utan också i hög grad om kommunikation. I många branscher är det brist på arbetskraft och man behöver både locka till sig och behålla medarbetare och då är givetvis lokalen ett verktyg. Förutom att möjliggöra effektivitet blir den alltså också en viktig del i personalpolitiken för många företag.

Både Skanska och Tengbom jobbar mycket med dialogen med kunderna, och med deras kunder, för att fånga upp önskemål och presentera konkreta lösningar. För att vara med och skapa morgondagens arbetsplatser, men också framtidens levande stad, behövs både bred kompetens och stor erfarenhet.

– Skanska är en mogen medpart och vi har ett bra samarbete. De förstår att man måste formalisera de mjuka värdena och göra dem möjliga i de hårda strukturerna vi bygger. Vi tror båda på att erbjuda alternativ med karaktär och själ, avslutar Fredrik Eng.

Läs mer om kontorskomplexet Solna United här.