Tengbom på Business Arena

Vår monter på Business Arena Göteborg – ett experimentprojekt med utgångspunkt i computational design

Torsdagens Business Arena bjuder på ett späckat schema och många intressanta talare. Två av dem är Tengbomarna Janica Wiklander och Susanne Kovacs Österberg. 

Business Arena bjuder på ett digert program. Och självklart finns intressanta Tengbomare på plats för att diskutera, söka ny information och berätta vad vi har lärt oss genom vår erfarenhet. En av frågeställningarna på agendan är: Hur ser Göteborgs planer ut i förorten? Vilka är utmaningarna? Tengbomarkitekten Janica Wiklander är en av dem på scenen. Vad tror hon om stadens framtid?

– Mitt i en brinnande högkonjunktur är både tid och kompetens är hårdvaluta. I enlighet med dagens regelverk är det fullt möjligt att samverka, för att med bästa utgång bygga attraktiva städer. Borde det inte vara en självklarhet att multidisciplinära team från såväl privat som offentlig sektor verkar i symbios genom tillit, samsyn och egenansvar för att generera kvalité i den starka utvecklingstakt vi står inför? Är det inte just sådana team vi behöver för att ”orten” ska ta sig vidare med gemensam riktning och mål, frågar hon sig.

På plats finns även vår Susanne Kovacs Österberg som kommer att fokusera på kontorsinredning under rubriken Kontor: Hur ser det attraktiva erbjudandet ut?

– Det råder stor brist på vakanta kontorsytor i Göteborg och marknaden sägs vara stekhet. Vilka utmaningar ställer det förvaltarna inför, kan man vara slapphänt och hyra ut vad som helst, eller gäller det att tänka nytt och hitta nya ytor och nya möjligheter? Hur skapar man då en attraktiv men ganska liten yta och vad behöver man för infrastruktur för att ytan inte bara ska vara attraktiv utan även effektiv? Vilka behov ser vi i framtiden? Och vilket sammanhang är det man erbjuder sina kunder och sina medarbetare genom sin lokal/sitt kontor, frågar sig Susanne.