Med krav på hållbarhet

Vi älskar hållbarhet. Men det räcker inte med att enbart vara förälskad, här krävs både handlingskraft, visioner och bra partner. Dagens TengbomTalks i Uppsala lyfter värdet av gott samarbete, patos och engagemang i både helhet och detaljer – på plats på Kravs Tengbominredda huvudkontor.

I morse gick ett välbesökt TengbomTalks av stapeln på Kravs kontor i Uppsala som i dag fungerade som startpunkt för ett samtal under rubriken Kontorets resa mot ett evigt liv. På plats bland talarna fanns förutom våra egna Eva Brännvall och Sofia Stenberg, också så klart Kravmedarbetarna Lizzie Jämting och Kajsa Örjavik, Gustav Lövqvist från möbelföretaget RP och Theresa Söderlund från fastighetsägarna Castellum.

– För oss är det självklart att jobba med hållbarhet. Vi har det i vårt dna sedan Ivar Tengboms dagar att ta samhällsansvar. Vi är en kollektiv intelligens och som sådan kan vi göra skillnad, inleder Eva Brännvall, som varit projektledare för kontorets inredning.

Match made in heaven

Krav och Tengbom är på många sätt en perfekt kombination: Vi är värderingsstyrda företag som vill förbättra världen. Vår grundsyn och kompetens tar oss långt, men vi behöver så klart samarbetspartner med samma inställning för att nå slutmålet. Här kom möbelföretaget RP in i bilden, vilket hjälpte oss att uppfylla Kravs uttalade önskemål att behålla så mycket som möjligt av det befintliga möblemanget.

– Kontorsinredning är gjord för att hålla i femton år, men kastas ofta ut efter fem. Den ses inte som en resurs när den är betald. Att nytillverka en möbel producerar 187 kilo koldioxid, medan att återanvända och göra om en befintlig endast producerar 42 kilo, alltså 25 procent av vad en ny hade kostat miljön, berättar Gustav Lövqvist.

Visioner som ger avtryck

Krav har ett stort patos, sedan starten 1985 har de förändrat hur vi konsumerar mat. Nu vill de bli ännu tydligare och mer högljudda. Självfallet ska deras värderingar återspeglas i kontoret. Och det gör de. Exempelvis är 80 procent av möblerna återanvända, och de samarbetar med Castellum för att utnyttja lokalerna på bästa sätt, exempelvis med mattor tillverkade av spöknät.

– Vi ser ökade krav från våra hyresgäster, så jobbar inte vi med de här frågorna kommer de intressenter som väljer oss i dag inte att göra det i morgon, säger Theresa Söderlund från Castellum.

– Vi har som mål att vara det mest hållbara fastighetsbolaget i världen. Vi jobbar med miljöcertifieringar och i det dagliga gnetandet arbetar vi med energieffektivitet, att minska koldioxidpåverkan och avfalls- och vattenreducering.

Bättre under press

Kravs kontor är inte helt miljöneutralt och kommer med all sannolikhet inte att få evigt liv. Men vi har kommit en god bit på väg. Vi på Tengbom tycker om utmaningar. Vi strävar hela tiden efter att göra relevant och human arkitektur.

– Vi blir bättre när vi har en kund som ställer väldigt höga krav och utmanar oss, då kan vi också utmana i vår tur. Det blir så tydligt hur givande samarbetet blir när vi, våra beställare och fastighetsägarna delar värderingar och visioner, konstaterar vår vd Johanna Frelin.