Välkomna på Språkcafé i samarbete med NAAIS

2017-02-10

Arkitektur är ett kraftfullt verktyg i arbetet med demokratifrågor och i kampen mot segregering. Därför är vi jätteglada och stolta över att samarbeta med Newly Arrived Architects in Sweden och deras Språkcafé. Den 20 februari kl 17.30 är ni varmt välkomna till vårt HK vid Slussen!

Tengboms HK
Välkomna hit! Kom och ta en fika och prata med oss.

Vi på Tengbom vill skapa en kultur som möjliggör innovation och kreativitet. Och alla vet att sådant inte föds där det är pekpinnar och hierarkier som gäller, utan i en miljö som bygger på nätverk, informella samtal, konstruktiv och trevlig feedback. Därför vill vi så klart gärna träffa nya människor, lära oss nya saker och dela med oss av det vi kan och brinner för.

Välkomna till Tengboms huvudkontor vid Slussen i Stockholm för att med utgångspunkt i vår nya företagsstrategi, våra visioner för både oss själva och för branschen, diskutera arkitektens roll och framtid – i stort och smått! Vi är glada att kunna bjuda in NAAIS till oss och hålla ett Språkcafé tillsammans. Det blir tillfälle att få en inblick i hur och vad man jobbar med på Tengbom, och så blir det som vanligt en övning där deltagarna övar på “arkitektsvenska”. Läs mer hos NAAIS/Arkitektur Språkcafé at Tengbom och anmäl dig!

Vem är detta till för?
Byggnadsingenjörer, samhällsplanerare, arkitekter, kort sagt – alla som är kopplade till professioner inom stadsbyggnad är varmt välkomna. Syftet är att träna ”arkitektsvenska” (branschspråk), få en inblick i branschen i Sverige och att träffa nya människor. Nyanlända och etablerade är lika välkomna!

Vem arrangerar detta?
NAAIS engagerar sig för att våra nyanlända kollegor ska ha lätt att ta sig fram på den svenska arbetsmarknaden, och för att etablerade kollegor ska få bredare nätverk. NAAIS har blandade bakgrunder, både vad gäller utbildning och hur länge vi har varit i Sverige. I juni 2016 tilldelades Arkitektur Språkcafé priset ”Årets guldrum” av Stockholms Arkitektförening för ”en verksamhet som ger språkverktyg och idéutbyte, rådgivning och träning”.