”Arkitekter har unika möjligheter att påverka framtiden”

Digitaliseringen är ett sätt att göra arkitektur mer demokratisk, tillgänglig och hållbar. Vi på Tengbom vill genom att omfamna ny teknik både framtidssäkra företaget och hjälpa samhället. Digitala strategen Sara Öhrvall förklarar potentialen i den tekniska utvecklingen och de nya processerna.

N26B3742-small
Digitala strategen Sara Öhrvall höll en spännande föreläsning på Tengbomdagen och entusiasmerade hela företaget. Vi tog chansen att ställa ett par frågor så att ni som missade henne också har chansen att bli framtidspeppade.

Det pratas mycket om digitalisering. Vart är världen på väg?

– Det händer mycket på många olika plan. Digitaliseringen kommer att genomsyra alla branscher på olika sätt. Tre viktiga teknikområden att ha koll på är augmented reality, virtuella datalager som kan projiceras direkt i den fysiska miljön, artificiell intelligens, som gör att vi kommer att ha oändligt mycket mer information tillgänglig vid varje beslut som ska fattas och internet of things som gör det möjligt att integrera tjänster i alla fysiska produkter.

Många branscher är långt framme. Har vi arkitektkontor missat tåget?

– Nej, absolut inte. Tvärtom! Väldigt mycket kan ske i en digital värld men det mest intressanta är när den fysiska världen möter den digitala tekniken och vi får ihop de två på ett intelligent sätt. Det är få andra yrkesgrupper som har det utrymmet ni har att påverka framtiden.

Vad kan vi lära oss av exempelvis mediebranschens hantering av det digitala?

– Att man måste tänka längre och mer revolutionärt. Man måste tillåta sig att tänka tvärtom och annorlunda. Utvecklingen har hittills inte varit linjär. Det har inte handlat om små steg framåt, utan om stora skiften. Man måste vara förberedd på att driva skiftet snarare än att vara den som utsätts för förändring när någon annan kliver in och sätter upp spelreglerna.

Hur gör vi det?

– Företag måste skapa en tillåtande kultur och uppmuntra experimentlusta. Tittar vi på de långsiktiga vinnarna i alla branscher som har digitaliserats så är det aktörer som var väldigt tidigt ute, som vågade ta ut en riktning och hålla den. När omvärlden förändras mycket och snabbt är det för få som vågar ha en vision.

Vi är en gammal bransch, kan vi vara spjutspetsar också?

– Ni är en kreativ bransch, och är vana vid att förflytta er och era uppdragsgivare i tanken. Ni har en arbetsprocess och en metod som möjliggör att tänka i flera dimensioner. Det handlar om att få in tekniken i en tidigare fas. Om vi jämför med mediebranschen igen, en lärdom var att de kreativa, journalisterna och de som skapade innehållet, gjorde det isolerat och först när de var klara pratade man om tekniken och frågade ”hur kan vi distribuera det”. Det är ingen bra lösning. Man måste låta ny teknik möta kreatörerna på idéstadiet.

Avslutningsvis, hur närmar man sig ny teknik och hur går man vidare?

– Man måste börja med att testa allting själv. Ha ett idélabb där man kan testa 3d-printar, olika applikationer och artificiell intelligens-mjukvara. I en labbmiljö kan man skapa insikter om hur olika tekniklösningar kan användas i fysik miljö och där kan olika kompetensområden mötas för att idégenerera. Alla behöver inte vara experter men man måste förstå så mycket om tekniken att man ser potentialen i olika användningsområden. Till sist är det viktigt att ha ett nätverk av ledande experter för ett kontinuerligt samtal om pågående utveckling inom olika teknikområden.