Tengbom ritar ny arena i Jönköping

Idrottsälskare i Jönköping har något nytt, förutom J-Södra IF:s vinster, att se fram emot. Tengbom har fått i uppdrag att rita en ny arena till staden. En förstudie är gjord och den politiska beredningen pågår. Arenan planeras att stå klar 2019.

Jonkoping arena

– Vår ambition är att skapa en plats och en arena som av egen kraft kan bli ett landmärke och ett starkt varumärke för fotbollen i Jönköping, säger Christer Blomqvist, en av de ansvariga arkitekterna.

Tekniska kontoret i Jönköpings kommun tilldelade Tengbom uppdraget att genomföra en förstudie till en ny arena för allsvenskt spel på Jordbron i Jönköping strax före semestern efter en upphandling med höga kvalificeringskrav och intervjuer.

– Samarbetet med Tengbom har fungerat bra, uppsatta tider har följts och framtagna handlingar varit väl genomarbetade trots en pressad tidsplan, mycket beroende på en bred kunskap om innehåll och utmaningar för en fotbollsarena för spel i allsvenskan, säger Daniel Håkansson på Tekniska kontoret.

Arenan ska klara SvFF:s krav för allsvenskt spel samt UEFA:s krav för kategori 3 och rymma 7 000 åskådare.

Platsen som valts för arenan är en så kallad megaglänta omgiven av tät vegetation, vilket möjliggör ett förtjusande samspel med omgivningen. Smålandslandskapets speciella atmosfär utnyttjas fint. Här spelar skog, bebyggelse, mörker och ljus med varandra – och med byggnaden. Den blir ett dolt landmärke på dagen men får en helt annan karaktär upplyst kvällstid, vilket ger arenan en chans att överraska.