Arkiv per måndad november 2016

Arkitekturen – en byggsten i framtidens samhälle

2016-11-29

Johanna Frelin

Tengboms vd Johanna Frelin håller under tisdagen en föreläsning om det hållbara samhällsbyggandet vid DigiGov-dagarna som är regeringens initiativ för framtidens digitaliserade Sverige.

Samhället står inför stora utmaningar just nu, det är alla överens om. Ny teknik och komplexa frågor kräver mycket av oss samtidigt som de öppnar upp för spännande och innovativa möjligheter. DigiGov är uppbyggt kring fyra samhällsutmaningar som sammanfattar regeringens sex prioriterade fokusområden för digitalisering: Smartare välfärd, Tillväxt och arbete i en digital värld, Samhället och individen samt Det hållbara samhällsbyggandet. Det är under den sistnämnda rubriken som Johanna Frelin har bjudits in att tala.

– Vi behöver bygga för en flexiblare framtid. I dag bygger samhället ofta för dagens behov när det gäller både vård, skola, kontor och bostäder. Vad vi i stället behöver göra är att skapa lösningar som följer med i kundens och omvärldens utveckling och är relevanta länge, säger hon.

Två heldagar är vikta åt föreläsningar, samtal och möten. Här finns näringslivet, ministrarna och forskarna på plats och förhoppningen är att initiativet ska leda till både praktiska riktlinjer och genomgripande visioner. Allt för att leva upp till devisen ”Toppledarforum för ett smartare Sverige”. Känns lovande.

 

Följ dagarna på twitter #digigov

Läs mer på digigov.se

 

 

Tengbom ritar ny arena i Jönköping

2016-11-25

Jonkoping arenaIdrottsälskare i Jönköping har något nytt, förutom J-Södra IF:s vinster, att se fram emot. Tengbom har fått i uppdrag att rita en ny arena till staden. En förstudie är gjord och den politiska beredningen pågår. Arenan planeras att stå klar 2019.

– Vår ambition är att skapa en plats och en arena som av egen kraft kan bli ett landmärke och ett starkt varumärke för fotbollen i Jönköping, säger Christer Blomqvist, en av de ansvariga arkitekterna.

Tekniska kontoret i Jönköpings kommun tilldelade Tengbom uppdraget att genomföra en förstudie till en ny arena för allsvenskt spel på Jordbron i Jönköping strax före semestern efter en upphandling med höga kvalificeringskrav och intervjuer.

– Samarbetet med Tengbom har fungerat bra, uppsatta tider har följts och framtagna handlingar varit väl genomarbetade trots en pressad tidsplan, mycket beroende på en bred kunskap om innehåll och utmaningar för en fotbollsarena för spel i allsvenskan, säger Daniel Håkansson på Tekniska kontoret.

Arenan ska klara SvFF:s krav för allsvenskt spel samt UEFA:s krav för kategori 3 och rymma 7 000 åskådare.

Platsen som valts för arenan är en så kallad megaglänta omgiven av tät vegetation, vilket möjliggör ett förtjusande samspel med omgivningen. Smålandslandskapets speciella atmosfär utnyttjas fint. Här spelar skog, bebyggelse, mörker och ljus med varandra – och med byggnaden. Den blir ett dolt landmärke på dagen men får en helt annan karaktär upplyst kvällstid, vilket ger arenan en chans att överraska.

 

Hallå där, Peter Elfstrand … Vad händer i HSB Living Lab?

2016-11-22

Tengbom drivs av utveckling, allra helst genom prototypande. Ett av de sätt vi gör det på är genom HSB Living Lab i Göteborg – ett levande labb där vi utforskar framtidens boende. Tillsammans med akademi, stad och näringsliv och boende testar vi innovationer och tekniska lösningar för nästa generation bostäder. Vad säger Peter Elfstrand, som är ansvarig arkitekt för projektet?

– Det senaste i raden forskningsprojekt är Smart Storage, där vi letar efter framtidens material och tillverkningsmetoder. Initiativet för inredningsprojektet kom från oss på Tengbom, men det har idag växt till ett samarbetsprojekt med Chalmers, Rice University och forskare från Nasa. Nu har Mastersstudenter på Chalmers gått in i produktionsfasen och börjat tillverkningen av prototyper på förvaringslösningar till labbet. Dessa ska sedan installeras och testas av de boende. Bland verktygen finns både parametrisk design och robotarmar.

Peter Elfstrand, arkitekt Vad är framtidens material då? Kan vi få en liten sneakpeak?
– Något som vi testar just nu är förvaringslösningar av mycelium, ett slags svampfibrer. Tanken är att man bygger formar som man sedan låter myceliet fylla upp. Strukturen som bildas är organisk och nedbrytningsbar; tanken är att man själv enkelt ska kunna skapa nya inredningsdetaljer efter behov. Vi vill även studera nya material som är generella under transport, men kan användas i olika design på plats. Kan det vara framtiden att man själv står för större del av tillverkning?

– En annan idé som vi är i startgroparna med har med nya fasadmaterial att göra. Vi studerar bland annat möjligheterna inom gröna fasader, och integrerade odlingar vertikalt, men också helt nya tankar kring framtida fasadmaterial – men det är under arbete, säger Peter Elfstrand och ler mystiskt.

Det låter onekligen spännande! Men är det här inte något ni vill hålla hemligt och patentera?
– Nej, vi tror på samarbete och tvärvetenskaplig utveckling! Det är hela hjärtat i vårt arbete. I början av november hölls till exempel en transatlantisk digital co-creation-workshop i labbet, också på temat Smart Storage. På denna tvådagarsövning deltog och arbetade ett 40-tal studenter från Chalmers och Rice University, samt även team från NASA, på just idéer kring utformandet av framtida förvaringslösningar.

Nasa! Varför är de intresserade av detta?
– NASA är naturligtvis intresserade av labbet i sig, eftersom det erbjuder en långsiktig forskning på boende, alltifrån sociala aspekter till rena material och lösningar, allt under ett paraply av hållbarhetstänk. Detta kan ge dem värdefulla perspektiv och erfarenheter utan att de själva behöver bygga en likadan anläggning – man siktar trots allt på att skicka människor till Mars år 2035! Men kanske är det framförallt labbet som innovationsmodell som intresserar dem: att det verkligen är ”Open Innovation” som präglar arbetet och att det integrerar och interagerar med en rad studenter, som kan bli framtidens forskare och kollegor.

Larry Toups från Johnson Space Center (som även är adjungerad professor på Chalmers) var i Sverige häromveckan för att vara med och moderera workshopen och hålla kontakten med de som satt i NASA:s lokaler i Houston. Sedan höll han och jag också  i ett #TengbomTalks där vi pratade om vårt samarbete och av vikten att akademin möter näringslivet för att utforska framtidens hållbara boende tillsammans!

Peter Elfstrand och Larry Toups

Mycket på gång alltså! Och labbet har fått mycket uppmärksamhet, även internationellt, eller hur?
– Ja! Den 14 november vann HSB Living Lab tredje priset i Smart Building i Green Building Solutions Awards. Det är en internationell tävling där Construction 21 belönar byggnader och lösningar som främjar en hållbar framtid. Genom utmärkelsen kommer labbet i ännu högre grad ha möjlighet att spridas som en form av ”best practice” för hållbara städer globalt.

HSB Living Lab är resan mot framtidens boende. Här bor och lever studenter och forskare för att testa innovationer och tekniska lösningar för nästa generation bostäder. I 29 lägenheter utrustade med mätstationer och sensorer lever boende i en föränderlig byggnad där väggar, fasader och inredning utvecklas efterhand som forskningen fortskrider. 

Läs mer om HSB Living Lab här. 

Läs även DN 21 november 2016: De är frivilliga försöksdjur i forskarnas experimenthus

HSB Living Lab vinner tredje pris i GBCS Awards

2016-11-18

27-6929-1024x684HSB Living Lab har vunnit tredjepriset i kategorin Smart Building i det europeiska hållbarhetspriset, GBCS Awards. Vi är självklart väldigt stolta men vill ännu mer! Vi fortsätter att brinna för hållbara framtidsvisioner. Vi valde att som första externa partner gå med i HSB Living Lab hösten 2013. Det är ett världsunikt forskningsprojekt där nya tekniska, sociala och arkitektoniska innovationer ska testas IRL. Under tio år kommer huset att fungera som ett levande laboratorium och hem för cirka 40 studenter och forskare.

– Vi är så klart väldigt glada för tredjepriset. Det visar att projektet nu växer som planerat och blir väl mottaget och uppmärksammat även internationellt. Genom samarbete med andra forskningsprojekt som detta hoppas vi bli ännu starkare, kommenterar Tengbomarkitekten Peter Elfstrand.