Hallå där… Stellan Fryxell

I veckan stod det klart att en tillbyggnad av Rudbeckslaboratoriet i Uppsala, där Tengbom gjort projekteringen, fått certifikatet Miljöbyggnad Guld. Vad betyder det egentligen? Stellan Fryxell, hållbarhetschef på Tengbom, reder ut begreppen.Stella-Fryxell-bw

– Miljöbyggnad är ett certifieringssystem för byggnader i Sverige. Miljöbyggnad ger ett kvitto på viktiga kvalitéer vad gäller energi, inomhusmiljö och material. En byggnad kan uppnå betyget Brons, Silver eller Guld. Det är en process för att göra klokare miljöval och en kvalitetsstämpel både för de som ska vistas i byggnaden och de som äger och förvaltar den.

Vad innebär det att anlita certifierade miljösamordnare?

– Det är det enda sättet att nå en miljöcertifiering för en byggnad. När du anlitar en certifierad miljösamordnare så håller den personen i hela processen från start till mål, och ser till att alla steg uppfylls som behövs för att få en certifiering. I fastighetsbranschen i Sverige är det här idag ett välkänt sätt att jobba, och många vet att det är nödvändigt för att visa att man har med en modern produkt. Man visar att man inte fuskar och det ger en trovärdighet. Vi ser en stor ökning av antalet projekt som de senaste åren som jobbar med miljöcertifiering från start.

Borde inte alla projekt vara miljöcertifierade?

– Jo, långsiktigt borde alla vara det, eller om det annars kommer något internationellt regelverk som kräver att alla fastigheter miljöklassas enligt samma standard. Vi vet idag att det höjer värdet på en byggnad, både ur hållbarhetsaspekt och i ett ekonomiskt sammanhang.

Hur jobbar Tengbom med miljöcertifiering?

– Vi har 15 miljösamordnare som fungerar som koordinatorer, spridda över hela landet. Vi har också över 100 personer hos oss som har erfarenhet av hållbarhetsarbete på olika sätt. Det här, ihop med våra många referensprojekt gör att vi hela tiden kan jobba i enighet med de olika kraven som projekten ställer.

Vad betyder miljöcertifieringen i en större kontext?

– Certifiering av byggnader är inte bara en fråga om kvalitativ arkitektur. Det är också ett bidrag till det oerhört viktiga globala arbetet med att begränsa ökningen av medeltemperaturen på jorden. Genom att jobba så här bidrar vi till att nå FN:s utvecklingsmål från september 2015, till COP 21-överenskommelsen i Paris december 2015 och till UN Habitat lll ”The New Urban Agenda” från nu i oktober.