Team Tengbaum tävlade i VM i trädhus

Den 17 september hölls och avgjordes årets VM i trädhus, arrangerat av Magiska Trädgården genom Amanda Larsson. Vi var för första året med och tävlade med ett lag bestående av Nejra Lagumdzija, Alexandra Gaarup Vink, Axel Hermansson och Henrik Börjesson. De utgjorde Team Tengbaum.

Nejra Lagumdzija, Alexandra Gaarup Vink, Axel Hermansson och Henrik Börjesson.
Nejra Lagumdzija, Alexandra Gaarup Vink, Axel Hermansson och Henrik Börjesson.

”Vi ställdes direkt inför en omöjlighet på grund av trädet vi blev tilldelade. Konceptet vi hade skissat på – som vi trodde skulle fungera oavsett omständigheter – fick vi skrota omedelbart och börja tänka på nya idéer”, berättar kvartetten.

Ett kluster av sex trädstammar i en sluttning var en utmaning, men något som laget löste galant genom att utnyttja området kring trädet genom att foga in kilar mellan dess stammar. Resultatet blev en slags spiraltrappa som sträcker sig mot trädets toppar. De fyra plattformar som klämdes in mellan stammarna erbjuder alla en unik utsikt över platsen. Viktigt för laget var också att ta hänsyn till årets tema som var Barnkonventionens 12:e artikel som berör barns rätt till utbildning. Därför byggdes konstruktionen i ett barns skala, då tillgänglighet även var ett av tävlingens ledord.

”De fyra planen med sina unika nivåer och utblickar var också en flört med artikel 14 av konventionen som talar om barns rätt till tankefrihet och samvetsfrihet. Med valmöjligheter kan barn efter eget humör välja vilket plan som passar det bäst. Det ger inte bara rätt eller frihet till utbildning, utan också rätt och frihet till hur och var denna utbildning intas”, säger Henrik Börjesson.

Vm i trädhus, Tengbom

Tyvärr räckte inte Team Tengbaums insats när tävlingsbidragen skulle bedömas av årets jury som bestod av… just det, barn. Vann gjorde Maretopia konstnärskollektiv som tog hem vinsten genom att bygga en svävande fotboll. Hatten av till er!

”Arkitekter är obotliga tävlingsmänniskor, och extremt dåliga förlorare, men vad vi tar med oss hem och till våra kollegor är hur lyckat det kan bli att samarbeta över gränserna. Vi är så stolta över vårt trädhus och starka koncept. ’Tengbaum’s Playwood Pavilion’ är resultatet av ett samarbete mellan en landskapsarkitekt, en ingenjör och två arkitekter”, säger Nejra Lagumdzija.

Vm i trädhus, Tengbom

Team Tengbaum fick extra hjälp av bonusmedlemmen Angelos Chiotis, en grekisk arkitekt som anlände till Stockholm för två veckor sedan. Han tillhör gruppen Newly Arrived Architects in Sweden som startades för att ta hand om arkitekter bland flyktingar från Syrien men som med tiden breddats till att välkomna alla utländska arkitekter som söker stöd med att få in en fot i den svenska arkitektvärlden.