Tengbom tar 2:a pris i Imagine Open Skåne

När idétävlingen Imagine Open Skåne 2030 avgjordes placerades Tengbom på en mycket prestigefylld 2:a plats med bidraget Imagine all the people.

Pristagarna från studio Stadsbyggnad i idétävlingen Imagine Open Skåne 2030.
Pristagarna från studio Stadsbyggnad.

John Lennons bevingade ord i Imagine i kombination med hans enkla pianoackord är väl tillräckligt för att göra vem som helst lite tårögd. Inte minst med tanke på den vardag vi alla befinner oss i med flyktingkatastrofer, krig, terror och skrämselpropaganda med mer.

You may say I’m a dreamer, But I’m not the only one…  Dessa rader var utgångspunkten när studio Stadsbyggnad började storma fram idéer till Imagine Open Skåne 2030. Tävlingsbidraget föreslår att inrätta en allmän civilplikt för 19-åringar under den påhittade politiska instansen MYSA – Myndigheten för Samhällsbyggnad. Med fokus på Skåne, men med ett tänk som kan appliceras på hela Sverige (och mer), visar Imagine all the people på vad den enskilda individen och samhället skulle tjäna på mer samarbete och medmänsklighet. Praktiskt föreslår Tengboms team att patruller på cirka 20 personer, indelade i regementen, bor, lever och arbetar tillsammans under ett år och inriktar sin civilplikt på olika typer av projekt beroende på geografisk placering och lokala behov. Konkret kan det betyda allt från att bygga akutbostäder på landsbygden till pop-up-ytor i storstäder.

”Vi har trott starkt på idén från början och vi tycker vårt bidrag har ett enormt potential. Frågan har engagerat oss väldigt mycket i gruppen och har bidragit till diskussion som läckt över i många av våra andra projekt”, säger Annica Fagerberg och Jenny Lindelöf.

i-hope-some-day

Idén är förankrad i den heta debatt som pågår just nu rörande återinförandet av värnplikten. Endast fem procent av dessa människor behövs dock i militären. Tävlingsbidraget är ett sätt att utnyttja de resterande 95 procenten och samtidigt minska segregationen genom att integrera människor som samarbetar i olika stadsbyggnadsprojekt.

”Som arkitekter känner vi oss glada och stolta över att få vara med och presentera förslag till lösningar på akuta samhällsutmaningar”, säger Sara Peny.

Läs mer om tävlingen hos Sveriges Arkitekter och Region Skåne.