Flyktingbostäder i Jönköping blir verklighet

Snart inleds bygget av de 23 lägenheter som vi ritat åt Jönköpings Kommun. Projektet går under kategorin flyktingbostäder. Men det är viktigt att tänka längre än så, menar arkitekt Matt Patterson medan han berömmer kommunen för deras långsiktiga planer. För, i framtiden kan lägenheterna mycket väl kan bli studentbostäder.flyktingbostäder

Nu blir det aktuellt med flyktingbostäder i Jönköping. Boendet kommer att ligga i en framtida villaförort i Samset, belägen högt upp på västra sidan av Jönköping.

”Byggnaden är tänkt att bli prefabricerad i största möjliga mån. Byggaren kommer starta en fabrik här i Jönköping för att tillverka väggelement. Vi försökte bryta ner skalan på byggnaden genom takets utformning och husets färg. Syftet var att ge en tydlig referens till de traditionella byggnaderna i omgivningen. Det här kommer också att hjälpa till att ge byggnaden en mer permanent karaktär”, säger Matt.

Vi har presenterat en rationell och ekonomisk planlösning. Den är skapad som moduler med karaktär och med möjligheten att byta fasadmaterial, utformning på loftgången och eventuellt takets form – för att kunna knyta varje boende till sin specifika plats.