Arkiv per måndad mars 2016

Jenny Andersson: Lycka att rita landskap i 3D

2016-03-27

Välkommen till framtiden! Arkitektur har alltid varit konsten att sälja något som ännu inte existerar till en kund som ibland saknar vana att se förbi verkligheten som den ser ut i dag. Nu har det blivit snäppet enklare att vara visionär tack vare tekniska landvinningar som möjliggör tredimensionella ritningar och modeller.

3D– Många har lättare att greppa en modell än att förstå en tvådimensionell planritning. Man kan ta ut vyer, snurra runt i programmet och göra små filmer. Men de här nya datorprogrammen innebär också andra fördelar för oss, berättar landskapsarkitekten Jenny Andersson.

– Nu kan vi jobba i samma program i ett helt projekt, flera kollegor kan arbeta samtidigt och vi ser hela tiden vad alla gör för det sker uppdateringar i realtid. Jag vill också gärna slå ett slag för att det är ett designverktyg som ger oss mer tid att arbeta med gestaltningen.

I en del projekt är 3D-program, som exempelvis Revit som vi på Tengbom använder, extra användbara. Trapparken i Nacka är ett av dem och där är Jenny Andersson en av landskapsarkitekterna. Det är ett krävande uppdrag med stora utmaningar både tekniskt och gestaltningsmässigt. Teamets jobb har varit att rita en trappa som ska binda samman två torg där de byggs bostäder, men som också ska fungera som en park med utkiksplatser för människorna som bor i området. Det är en komplicerad, trång tomt med stora höjdskillnader, vilket naturligtvis ställer krav på konstruktionen men också på kommunikationen mellan olika yrkesgrupper.

Nejra Lagumdzija och Jenny Andersson
Nejra Lagumdzija och Jenny Andersson

­– Med den här tekniken har vi haft lättare att förklara både för konstruktörerna som ska beräkna hur tjocka pelarbalkkonstruktionerna som bär upp trappan måste vara, och för våra kollegor husarkitekterna hur den kommer att förhålla sig till byggnaderna som de ritar intill, säger Jenny Andersson.

Revit må vara ett nyttigt verktyg men är ursprungligen inte anpassat för landskapsarkitekter. En smula kreativitet är därför på sin plats.

– Vi ritar till exempel markyta med golvverktyg och murar med väggverktyg. Det fungerar bra, man får lura programmet lite, konstaterar Anna Frank som är studiochef för Tengboms landskapsavdelning i Stockholm.

– Ja, och höjdsättningen är knepig eftersom alla utomhusytor lutar, till skillnad mot byggnader där ingenting lutar utan är plant, fortsätter Jenny Andersson.

Tengbom har använt 3D-programmet Revit i snart två år och Jenny Andersson är en av de drivande i processen. Tydligheten, enkelheten och det faktum att programmet också är mycket roligare att använda än mer traditionella tvådimensionella, gör det svårt för arkitekterna att hitta någon nackdel med verktyget.

– Vi har kommit över tröskeln. I början var jag kanske en smula rädd för att det inte skulle gå att få samma nivå på handlingar som vi har fått i tidigare program, men det visade sig inte stämma. I slutänden är det både mer användarvänligt för oss och tydligare för alla andra i processen. Det är så roligt att vi äntligen ritar i 3D, avslutar hon.

”En byggnad som väcker känslor” får tungt arkitekturpris

2016-03-10
Tillbyggnaden i zink vid Alingsås Tingsrätt
Tillbyggnaden i zink vid Alingsås Tingsrätt

Plåtpriset 2016 tilldelas Tengbom för Alingsås tingsrätt. Juryn uppmärksammar en byggnad sitt material trogen, där hantverk såväl som respekt för både dess omgivning och funktion är centralt:

”PLÅTPRISET 2016 tilldelas en byggnad som väcker känslor. Med tydlig karaktär, likt en småskalig bergskedja med självständiga toppar, utstrålar den styrka och säkerhet lika väl som livfullhet. Den monolitiska volymen bär genomgående ett material med löfte om ett vackert och vist åldrande och trots det starka kontrasterandet gentemot moderbyggnaden, grundar sig utförandet i stor respekt för den ursprungliga volymens arkitektur och material.”

Alingsås tingsrätt är klädd med zinkplåt i ett bestämt ”slumpartat mönster” och är en tillbyggnad till tingsrätten från 1899.

Plåtpriset är ett hederspris som utdelas av PLÅT-seminariet. Det är med stolthet vi tar emot en utmärkelse som uppmärksammar och hyllar innovation och hållbart byggande.

Beställare är Domstolsverket och entreprenör är Serneke.

Läs pressmeddelandet här »

Om vårt projekt vid Alingsås Tingsrätt »

Flyktingboende blir verklighet

2016-03-08

Snart inleds bygget av 23 lägenheter vi ritat åt Jönköpings Kommun. Projektet går under kategorin flyktingbostäder, men det är viktigt att tänka längre än så, menar arkitekt Matt Patterson, som i Jönköpingsnyheter den 3 mars berömmer kommunen för deras långsiktiga planer och att lägenheterna i framtiden mycket väl kan bli studentbostäder.Vy från gata

Boendet kommer ligga i en framtida villaförort i Samset, högt upp på västra sidan av Jönköping.

”Byggnaden är tänkt att bli prefabricerad i största möjliga mån. Byggaren kommer starta en fabrik här i Jönköping för att tillverka väggelement. Vi försökte bryta ner skalan på byggnaden genom takets utformning och husets färg – en tydlig referens till de traditionella byggnaderna i omgivningen. Detta kommer också hjälpa till att ge byggnaden en mer permanent karaktär”, säger Matt.

Vi har presenterat en rationell och ekonomisk planlösning, med moduler med karaktär och möjlighet till att byta fasadmaterial, utformning på loftgången och eventuellt takets form, för att kunna knyta varje boende till sin specifika plats.

Vi vinner uppdraget att gestalta och projektera Tenstaterrassen

2016-03-02

Glada nyheter!

Vi har blivit tilldelade uppdraget att gestalta och projektera allmän platsmark inom projektet Tenstaterrassen åt Stockholm stad. Utöver det har vi i uppdraget att ta fram detaljplanen för området.

Illustrationsplan, Tenstaterrassen
Illustrationsplan, Tenstaterrassen

Tenstaterrassen ligger på en nyligen färdigställd överdäckning av E18/Hjulstavägen och skall stärka kopplingen mellan Tensta och Järvafältet. Här ska det byggas bostäder, ett vårdboende och en förskola.

I valet av Tengbom har stor vikt bland annat lagts vid vår gedigna erfarenhet av liknande projekt, samt vår kompetens att gestalta och projektera landskapsarkitektur i 3D.
Läs mer om projektet på Stockholms stads webbsida här.

Vi poppar till Pop House

2016-03-01

Under vintern har vi på Tengbom jobbat med en total invändig rockad av Pop House på Djurgården. Nu adderas också en tillbyggnad helt i glas.

Pop House, före detta Abbamuseet, ritades av Johan Celsing och stod klart på Djurgårdsvägen 68 i maj 2013. Det är en stor turistattraktion och det enorma trycket av besökare, över en miljon gäster sedan dörrarna öppnades, gjorde att logistiken behövde ses över. Vi fick i uppdrag att se över de publika delarna med restaurang, hotellreception, samt bar och butik på bottenplan. I samband med detta ritades även en ny entré till utställningarna och ny yta frigjordes med möjlighet till fler temporära utställningar.

Tillbyggnaden adderar en yta på 215 kvadratmeter i form av en inglasad innergård som knyter ihop byggnadens olika verksamheter.

– Vi har angripit glashuset som ett orangeri med mycket grönska och naturnära material, som stål, läder och naturträ som ska få patineras i miljön. Växtlighet är integrerad i specialritade möbler och inredning för att uppnå en äkthet, exempelvis i platsbyggda soffor, armaturer i taket och i ett hyllsystem som täcker en av väggarna mot fasaden, säger Filip Svensson.

Läs mer i pressmeddelandet här.