Första spadtag för Polisutbildningens nya lokaler vid Södertörns högskola

Idag tas det första spadtaget för Polisutbildningens nya, toppmoderna lokaler på Campus Flemingsberg. Tengbom har både arkitekt- och landskapsarkitektuppdraget för projektet som innefattar både en ombyggnad och en nybyggnad om totalt cirka 12 700 kvadratmeter, och tillhörande utemiljöer. Under 2017 flyttar runt 700 polisstudenter in i de nya miljöerna. Beställare och fastighetsägare är Akademiska Hus Stockholm, i samverkansentreprenad med Skanska.

151110_exterior_fasad2_01Det har varit en särskilt intressant utmaning att utveckla arkitektoniska lösningar som möter säkerhetsbehoven. I polisprogrammet varvas akademiska studier med exempelvis vapenhantering på egna skjutbanor, vilket ställer mycket specifika krav på lokalerna.

Polisutbildningens nya lokaler är en av flera pågående satsningar inom Campus Flemingsberg. I närheten byggs just nu även Life Science-projekten NEO och Technology for Health, två byggnader som bland annat kommer att husera utbildnings- och forskningscenter för KTH, Röda Korsets Högskola och Karolinska Institutet.

Tengbom är ansvarig arkitekt även för dessa två projekt, med målsättningen att gestalta en transparent och öppen miljö som främjar kreativa möten och synergier mellan forskning, utbildning och näringsliv. NEO beräknas stå färdigt sommaren 2016, och Technology for Health hösten 2017. Uppdragsgivare är TKV (Sveanor och Hemsö) och Veidekke/Arcona (totalentreprenör).

Läs pressmeddelande via Akademiska Hus här.