Nytt kontor i Hyllie – Tengbom Malmö byter bo

Tengbom Malmö flyttar nu in i nytt kontor i Hyllie, en byggnad som Tengbom själva ritat i samarbete med fastighetsägaren Midroc. Flexibla och öppna ytor skapar goda förutsättningar för att utveckla framtidens arkitektur och samhällsbyggnad i Öresundsregionen.

Foto: Andreas Svenning Nytt kontor i Hyllie
Foto: Andreas Svenning

”Människan i centrum” är visionen för byggnaden som utgör Kvarteret Hermod. Det är gedigna och taktila materialval som har satt prägeln på atmosfären där upplevelsen ska vara i fokus. När Tengboms Malmömedarbetare flyttar in i nytt kontor i Hyllie kommer de alltså att husera  i ett av de sex våningsplanen.

Byggnadens gestaltning är öppen och välkomnande. Den ger ett transparent intryck för såväl hyresgäster som besökare. Och det gäller hela vägen från entréerna i glaskuben, som utgör byggnadens hjärta, via hissarna som har utsikt över hela området och in till kontorslokalerna. Lokalerna som leder in i två gavlar vilka är kantade av varmt tegel. Att skapa en hållbar arbetsmiljö har varit en grundförutsättning genom hela projektet, med målsättningen att certifiera byggnaden enligt BREEAM Excellence.

Läs mer i artikeln ”Tengbom flyttar till Hyllie” i 8till5, HD-Sydsvenskan, 22-01-2016.