Arkiv per måndad januari 2016

Tengbom Malmö skapar nytt kontor i Hyllie

2016-01-22

Tengbom Malmö flyttar nu in i sitt nya kontor i Hyllie, en byggnad som Tengbom själva ritat i samarbete med fastighetsägaren Midroc. Flexibla och öppna ytor skapar goda förutsättningar för att utveckla framtidens arkitektur och samhällsbyggnad i Öresundsregionen.

Foto: Andreas Svenning
Foto: Andreas Svenning

”Människan i centrum” är visionen för byggnaden som utgör Kvarteret Hermod. Gedigna och taktila materialval har satt prägeln på atmosfären där upplevelsen är i fokus. Tengboms Malmökontor huserar i ett av de sex våningsplanen.

Byggnadens gestaltning är öppen och välkomnande och ger ett transparent intryck för hyresgäster och besökare – hela vägen från entréerna i glaskuben, som utgör byggnadens hjärta, via hissarna med utsikt över hela området och in till kontorslokalerna som leder in i två gavlar, kantade av varmt tegel. Att skapa en hållbar arbetsmiljö har varit en grundförutsättning genom hela projektet, med målsättningen att certifiera byggnaden enligt BREEAM Excellence.

Läs mer i artikeln ”Tengbom flyttar till Hyllie” i 8till5, HD-Sydsvenskan, 22-01-2016.

Årets mötesplats 2016 – nytt pris instiftat av Tengbom i Kalmar

2016-01-07

Priset Årets mötesplats uppmärksammar mötesplatser som ger ett mervärde till Kalmar. Platsen ska genom sin placering, utformning och funktion främja möten mellan människor. Årets mötesplats skapar gemenskap och välbefinnande och bidrar till vår stads utveckling.

Om du känner till en bra mötesplats – nominera den via kalmar@tengbom.se

Årets mötesplats Socialamedier 01

Bra mötesplatser är ingen slump

Fler möten mellan människor leder till ett bättre samhälle. Det är därför vi vill se miljöer som uppmuntrar till möten mellan människor med olika livserfarenheter. Mötesplatser är något vi skapar tillsammans och som leder till nya tankar, glädje och förståelse för varandra.

Det finns redan nu många som jobbar för att människor ska kunna träffas – för en aktivitet, i ett område eller kring ett ämne. Men många mötesplatser kan bli mycket bättre om vi fokuserar mer på utformning och en genomtänkt arkitektur. Med Årets mötesplats vill vi bidra till att det satsas mer på de mötesplatser som redan finns och att det skapas fler.

Att en mötesplats blir populär och fungerar är ingen slump utan beror på flera saker. Med Årets mötesplats vill vi tydligt visa mötesplatsernas fördelar ur olika aspekter och gör därför bedömningen enligt sex olika kriterier: Interaktion, aktivering, arkitektur, engagemang, långsiktighet och synkronisering. Ju fler av dessa aspekter en mötesplats uppfyller desto bättre fungerar den.

Priset

Årets mötesplats instiftas 2016 av Tengbom och delas ut på Kalmars näringslivs årliga gala – Guldfesten. Vinnaren premieras med årets Guldfesten-statyett samt en summa på 20 000 kr som är avsedda att vidareutveckla mötesplatsen genom ytterligare engagemang, ett event eller en investering i mötesplatsen.

Årets prisutdelning

Årets prisutdelning kommer att ske på Guldfesten i Kalmar den 5 mars 2016.

Tävlingskriterier

Mötesplatsen ska vara en plats inomhus eller utomhus som genom sin utformning och funktion främjar möten. Bidragen bedöms enligt följande kriterier:

Interaktion
Mötesplatsen får gärna främja möten mellan olika generationer, olika grupper i samhället och olika delar av staden. Platsen ska bidra till att möten uppstår mellan människor som annars inte träffas. Den ska genom sin utformning locka människor att interagera med varandra.

Aktivering
Mötesplatsen ska ge ett mervärde till området. Genom sin tillkomst ska mötesplatsen bidra till en bra syn på området, ökad delaktighet och öppenhet samt välbefinnande för boende och besökande.

Arkitektur
För att en mötesplats ska fungera krävs en bra funktion kombinerad med en genomtänkt fysisk miljö. En god arkitektur tar utgångspunkt i funktionerna men också i kontexten, omgivningen och tidsandan.

Engagemang
En mötesplats tillkomst och varaktighet bygger på engagemang. Initiativtagarens förmåga att driva igenom sin idé och att sen fortsätta att driva eller överföra sitt engagemang är avgörande för hur väl en mötesplats fungerar.

Långsiktighet
Utsikterna för att mötesplatsen ska finnas kvar långsiktigt beror även på kvalitetstänkande kring material och utförande samt långsiktighet vad gäller underhåll och utveckling.

Synkronisering
Mötesplatsens kvalitet är beroende av hur väl man lyckats kombinera målsättning, målgrupp, utformning, placering och anpassning till miljön. Mötesplatsens kvalitet är ett resultat av hur väl alla aspekter av en plats tagits tillvara för målgruppen.

Nomineringar
Förslag till nomineringar tas emot av beredningsgruppen, som även själva kan föreslå mötesplatser. Ca 3-5 mötesplatser nomineras till priset och bedöms sedan av juryn.

Juryn
Juryn bedömer de nominerade mötesplatserna utifrån tävlingskriterierna.